Увага! ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ

З метою попередження та профілактики корупційних дій при складанні ліцензійних іспитів Центр тестування, як державна організація, що створена при МОЗ України для контролю за якістю підготовки фахівців для галузі охорони здоров'я, інформує студентів та інтернів про неможливість будь-якого впливу на результати тестування, які отримуються шляхом комп'ютерного сканування бланків відповідей.

У випадку, якщо вам відомо про корупційні дії, що відбуваються у ВНЗ, де ви навчаєтеся, просимо невідкладно інформувати Адміністрацію навчального закладу, Центр тестування (на скриньку довіри) та Правоохоронні органи.
Починаючи з 2015/2016 навчального року мінімальні критерії успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів:

"Крок 1" і "Крок 2" - 60,5%,
"Крок 3" - 70,5%,
"Крок М. Сестринська справа" та "Крок Б. Сестринська справа" - 55,5%.

Наказ МОЗ України від 26.08.2015 № 545
Додаток до наказу

Враховуючи напружену ситуацію у низці країн Близького Сходу, зокрема Іраку, Палестині, Сирії тощо, що унеможливлює на цей час повернення додому студентів з цих країн, складності в отриманні повторної візи на навчання при поверненні в Україну та наполегливі звернення та клопотання посольств з країн Близького Сходу та Африки, Міністерство охорони здоров'я України не заперечує щодо надання таким студентам за їх згодою можливості проходження з 01.09.2015 поглибленої підготовки за відповідними необхідними профілями або дисциплінами (наприклад, терапевтичним, хірургічним, педіатричним, акушерсько-гінекологічним, гігієнічним профілями для студентів медичних факультетів, стоматологічним або фармацевтичним для студентів відповідних факультетів), зокрема на підготовчих відділеннях, у тому числі за індивідуальним графіком, у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах МОЗ України, з метою належної підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2» у 2015/2016 навчальному році.

Шановний студенте!

З метою забезпечення об'єктивності отриманих результатів та обмеження провокування студентів на використання заборонених електроних пристроїв під час проведення ліцензійних іспитів (першої та другої зміни) Центр тестування звернувся до ВМНЗ щодо вимкнення WI-FI мережі в аудиторіях, в яких проходитимуть іспити.

У випадку, якщо в соціальних мережах під час іспитів з'являться сфотографовані сторінки екзаменаційних буклетів, після перевірки Центром тестування відповідної інформації та IP-адресів згідно пункту 9.2 «Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів» Центр тестування має право не оприлюднювати результати студентів і призначити іншу дату його складання та у подальшому буде змушений проводити іспити з використанням металошукачів.

Після перевірки Центром тестування відеоспостереження після проведення іспиту при порушенні вимог, передбачених пунктами 2.6, 7.4, 7.13 «Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів», Центр тестування має підставу для анулювання результатів іспиту студенту, який порушував цей Порядок.

Результати складання ліцензійних іспитів «Крок 2» (аналіз результатів додається) студентами-громадянами України у 2015 році свідчать, що у порівнянні з результатами складання цих іспитів у 2013 та 2014 роках спостерігається покращення результатів. Зокрема, кількість студентів, які не склали ліцензійний іспит «Крок 2», у 2013 році становила 243 (2,9%) студентів, у 2014 році - 175 (2,1%) студентів, у 2015 році - 116 (1,4%) студентів.

Результати складання ліцензійних іспитів «Крок 2» студентами-громадян іноземних держав у 2015 році знаходяться у таких самих межах як у 2013 році. Зокрема, кількість студентів-громадян іноземних держав, які не пройшли державну атестацію у 2013 році становила 229 (8,3%) студентів, у 2015 році - 243 (9,0%) студентів.

Разом з тим, аналіз результатів складання ліцензійних іспитів «Крок 2» у 2015 році студентами-громадян іноземних держав у розрізі спеціальностей засвідчують критичну ситуацію, яка склалася з підготовкою студентів громадян Республіки Іраку, особливо для спеціальності «стоматологія» англомовної форми навчання, яка сягнула вкрай низького рівня.

Графік проведення ліцензійного іспиту у 2014/2015 навчальному році
(у статусі пілотного) «Крок 1. Фармація, Клінічна фармація, Технологія парфумерно-косметичних засобів».
Міністерство охорони здоров'я України, ураховуючи набутий досвід підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Лабораторна діагностика», потужний кадровий, навчально-методичний, інноваційний потенціал та наявну матеріально-технічну базу, визначає Запорізький державний медичний університет базовим вищим навчальним закладом з навчально-методичної організації підготовки фахівців за спеціальністю
8.12010007 «Лабораторна діагностика».
Відповідно до наказу МОЗ України від 22 листопада 2013 року № 1000 «Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» та з метою належної організації узагальнення результатів оцінки різних аспектів діяльності вищих навчальних закладів у 2014 році Міністерством охорони здоров'я було здійснено аналіз рейтингових показників діяльності 12 вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та 3 закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2014 році.

Лист МОЗ України від 23.04.2015 № 08.01-47/13063 

Статистичний довідник «Галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2014 календарний рік»

Лист-підтримки від Президента Національної ради медичних екзаменаторів (NBME, США) Дональда Мельника щодо цінності та якості програм оцінювання, що реалізуються Центром Тестування:
Зміни до діючої системи відбору тестових завдань
до банку ліцензійних іспитів.

Лист ДО «Центр тестування» від 12 червня 2014 р. Вих. № 135
01.02.2016
 

  
03.12.2015
 

  
26.10.2015
 

  
12.10.2015
 
  
20.07.2015
 

  
25.06.2015
 

  
18.06.2015
  
17.06.2015
 

  
16.04.2015
 

  
31.03.2015
 

  
19.03.2015

  
10.03.2015


  
24.02.2015

  
05.02.2015
 

  
04.02.2015

  

Введено в дію з 30 квітня 2013 року для організації роботи
погоджений МОЗ України
 "Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів"

Медичні ліцензійні іспити

Медичні ліцензійні іспити

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація", та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування. Ліцензійний інтегрований іспит включає один, два або три окремі тестові екзамени у відповідності до вимог підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових екзаменів ліцензійного інтегрованого іспиту затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України і повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти України.

Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.


Регламент іспиту

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів базується на чинній нормативній базі, складений з урахуванням досвіду діяльності Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України, Українського центру якості освіти та міжнародного досвіду Національної ради медичних екзаменаторів (NBME, США), Медичної асоціації Великобританії (GMC UK), Центру тестування США (ETC GRE-test), Асоціації медичних коледжів США (MCAT), Центру тестування Великобританії (OET Centre).

Дізнайтеся більше про:

  • особливості допуску та участі у ліцензійних іспитах;
  • процедуру проведення ліцензійних іспитів;
  • процедуру оформлення апеляції.

Критерій «склав» (2014 р)

Для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів МОЗ України у 2014 році,
на підставі аналізу результатів тестових екзаменів минулих років та за допомогою експертних методик,
встановлені наступні абсолютні величини критерію "склав":

60,5%

правильних відповідей
для екзаменів
Крок 3. ЗЛП,
Крок 3. Стоматологія


50,5%

правильних відповідей
для екзамену
Крок 1. ЗЛП, Крок 1. Стоматологія,
Крок 1. Фармація,
Крок 2. ЗЛП, Крок 2. Медична психологія,
Крок 2. Стоматологія,
Крок 2. Фармація,
Крок М. Сестринська справа,
Крок Б. Сестринська справаДокладніше...

Критерій «склав» (2015 р)

Для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів МОЗ України у 2015 році,
на підставі аналізу результатів тестових екзаменів минулих років та за допомогою експертних методик,
встановлені наступні абсолютні величини критерію "склав":

60,5%

правильних відповідей
для екзаменів
Крок 1. ЗЛП, Крок 1. Стоматологія,
Крок 1. Фармація,

Крок 3. ЗЛП, Крок 3. Стоматологія


50,5%

правильних відповідей
для екзамену
Крок 2. ЗЛП, Крок 2. Стоматологія,
Крок 2. Медична психологія,
Крок 2. Фармація,

Крок 2. Лабораторна діагностика,
Крок М. Сестринська справа,
Крок М. Лікувальна справа,
Крок М. Акушерська справа,
Крок М. Медико-профілактична справа,
Крок Б. Сестринська справа,
Крок Б. Лабораторна діагностика.

Докладніше...

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Теги

Посилання

МОЗ

МОН

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>