Вітаємо Вас на сайті
Центру тестування
– державної організації, створеної з метою визначення відповідності показників якості медичної освіти державним стандартам вищої освіти, реалізації освітньої та наукової діяльності в галузі стандартизованих засобів педагогічної діагностики якості підготовки фахівців та забезпечення функціонування
в Україні системи ліцензійних іспитів
за напрямами «Медицина» і «Фармація»

Увага! Студентам вищих медичних
навчальних закладів

Автономної Республіки Крим!

ДО «Центр тестування», враховуючи ситуацію, яка склалася в Автономній Республіці Крим, та у зв'язку із невизначеністю процедури щодо складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» у вищих медичних навчальних закладах I – IV рівнів акредитації АР Крим, інформує, що студенти, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації АР Крим та бажають складати ліцензійні іспити «Крок», як частину державної атестації, а також у подальшому отримати диплом державного зразка України, можуть у встановленому порядку зараз перевестися до інших вищих медичних навчальних закладів материкової частини України, які отримали відповідні доручення МОН та МОЗ України щодо максимального сприяння у цьому процесі. 

На цей час до вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів України з АР Крим, відповідно до їх бажання, уже переведено понад 150 студентів. 

Реєстрація студентів на складання ліцензійних іспитів «Крок» у ВМНЗ після переведення має відбутися відповідно до встановленої процедури.

Центр тестування МОЗ України.

10.04.2014
 

  
03.04.2014
 

  
02.04.2014

  
  
02.04.2014

 
 
  
18.03.2014
  
  
17.03.2014
  
26.02.2014
  
  
21.02.2014

 

 
  

Введено в дію з 30 квітня 2013 року для організації роботи
погоджений МОЗ України
 "Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів"

Медичні ліцензійні іспити

Медичні ліцензійні іспити

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація", та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування. Ліцензійний інтегрований іспит включає один, два або три окремі тестові екзамени у відповідності до вимог підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових екзаменів ліцензійного інтегрованого іспиту затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України і повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти України.

Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.


Регламент іспиту

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів базується на чинній нормативній базі, складений з урахуванням досвіду діяльності Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України, Українського центру якості освіти та міжнародного досвіду Національної ради медичних екзаменаторів (NBME, США), Медичної асоціації Великобританії (GMC UK), Центру тестування США (ETC GRE-test), Асоціації медичних коледжів США (MCAT), Центру тестування Великобританії (OET Centre).

Дізнайтеся більше про:

  • особливості допуску та участі у ліцензійних іспитах;
  • процедуру проведення ліцензійних іспитів;
  • процедуру оформлення апеляції.

Критерій «склав» (2013 р)

Для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів МОЗ України у 2013 році,
на підставі аналізу результатів тестових екзаменів минулих років та за допомогою експертних методик,
встановлені наступні абсолютні величини критерію "склав":

55,5%

правильних відповідей
для екзаменів
Крок 3. ЗЛП, Крок 3. Стоматологія50,5%

правильних відповідей
для екзамену
Крок 1. ЗЛП, Крок 1. Стоматологія, Крок 1. Фармація, Крок 2. ЗЛП, Крок 2. Стоматологія, Крок 2. Фармація, Крок М. Сестринська справа, Крок Б. Сестринська справа

Докладніше...

Критерій «склав» (2014 р)

Для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів МОЗ України у 2014 році,
на підставі аналізу результатів тестових екзаменів минулих років та за допомогою експертних методик,
встановлені наступні абсолютні величини критерію "склав":

60,5%

правильних відповідей
для екзаменів
Крок 3. ЗЛП, Крок 3. Стоматологія50,5%

правильних відповідей
для екзамену
Крок 1. ЗЛП, Крок 1. Стоматологія, Крок 1. Фармація, Крок 2. ЗЛП, Крок 2. Медична психологія, Крок 2. Стоматологія, Крок 2. Фармація, Крок М. Сестринська справа, Крок Б. Сестринська справа

Докладніше...

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Теги

Посилання

МОЗ

МОН

Інформаційні банки тестових завдань

Інформаційні банки тестових завдань для підготовки студентів до тестових екзаменів відповідних ліцензійних іспитів у 2014 році

K1 K1e
K2 K2e
K3

KM

KB

Архів буклетів

Екзаменаційні буклети 2011 - 2013 років для підготовки студентів до ліцензійних іспитів

K2 K2e

Наступний іспит

Крок 2. Загальна лікарська підготовка
Крок 2. Медична психологія
20 травня 2014 року

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>