Публікації

Друкованi працi співробітників Центру тестування з проблем сучасних технологiй навчання та контролю

Монографії, підручники, посібники

 1. Булах I.Є. Комп'ютерна дiагностика навчальної успiшностi.- К.: ЦМК МОЗ України, 1995.- 221с.
 2. Булах I.Є. Сучаснi системи вищої освiти: порiвняння для України.- К.: Видавничий дiм "КМ Academia", 1997.- 288 с. (2 авт. др. арк.- Методи контролю та оцiнювання рiвня знань).
 3. С.Кейс, Д.Свэнсон.- Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам. /Под редакцией Булах И., Сироткина А., Мруги М.- Филадельфия, США, Национальный совет медицинских экзаменаторов, 1996.- 119 с.
 4. Булах I.Є. Теорiя комп'ютерного тестування.- К.: ЦМК МОЗ України, 1994.- 63с.
 5. Булах I.Є. Теорiя i методика комп'ютерного тестування успiшностi навчання: Автореф. дис. ... доктора пед. наук.- Київ, 1995.
 6. Булах И., Сироткин А., Мруга М.-Предисловие редакторов //С.Кейс, Д.Свэнсон.- Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам.- Филадельфия, США, Национальный совет медицинских экзаменаторов, 1996.- С.7-9.
 7. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності "Фармація": Навч.посібник / В.П.Черних, І.А.Зупанець, І.Є.Булах, Л.М.Вороніна; За ред. В.П.Черних, І.А.Жупанець. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 360 с.
 8. «Сборник тестовых заданий для подготовки к медицинскому лицензионному экзамену: Крок-2. Общая врачебная подготовка» / Составители: Ю.В.Вороненко, И.Е.Булах, И.С.Витенко, М.Р.Мруга. – К.: "Здоров'я, 2002. – 144 стор.
 9. «Збірник тестових завдань для підготовки до медичного лицензийного іспиту: Крок-2. Загальна лікарська підготовка» / Упорядники: Ю.В.Вороненко, І.Є.Булах, І.С.Вітенко, М.Р.Мруга. – К.: "Здоров'я, 2002. – 384 стор.
 10. Система моніторингу та оцінювання якості освіти, наукове-методичне видання. Під ред. Булах І.Є. / ПРООН-МФВ, 2002. – 142 с. (електронне видання).
 11. Практикум для підготовки до складання медичного ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» / Булах І.Є., Глушко Л.В., Мруга М.Р. – Ив.-Фра.: Ів-ФрДМА, 2003. – 257 с.
 12. Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до складання медичного ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» / Булах І.Є., Глушко Л.В., Мруга М.Р. – Ив.-Фра.: Ів-ФрДМА, 2003. – 196 с.
 13. Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до складання медичного ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» / Булах І.Є., Глушко Л.В., Мруга М.Р. – Ив.-Фра.: Ів-ФрДМА, 2003. – 196 с.
 14. Система управління якістю медичної освіти в Україні. / Булах І.Є., Волосовець О.П., Вороненко Ю.В. та ін. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2003. – 212 с.
 15. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності "Технологія фармацевтичних препаратів": Навч.посібник. / В.П.Черних, В.М.Толочко, І.Є.Булах та ін. – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2003. – 371 с.
 16. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін. Крок-1. Загальна лікарська підготовка / Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., К.М., Булах І.Є. та ін. – К.: "Медицина", 2004. – 368 с.
 17. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін. Крок-1. Стоматологія / Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., К.М., Булах І.Є. та ін. - К.: "Медицина", 2004. - 312 с.
 18. Медична освіта у світі та в Україні. Навчальне видання. / Поляченко Ю.В., Пєрєдєрій В.Г., Волосовець О.П., Москаленко В.Ф., Булах І.Є., Аврахова Л.Я., Артемчук Л.М., Білан С.М., Гулько С.М., Зеленіна Н.М., Мруга М.Р., Остапюк Л.І. – К.: Київ-Плюс, 2005. – 384 с.
 19. Медицинское образование в мире и в Украине. Учебное издание. / Поляченко Ю.В., Передерий В.Г., Волосовець А.П., Москаленко В.Ф., Булах І.Е., Аврахова Л.Я., Артемчук Л.Н., Белан С.Н., Гулько С.Н., Зеленіна Н.Н., Мруга М.Р., Остапюк Л.И.– Харків: ИПП Контраст, 2005. – 462 с.
 20. Человек в измерениях XX века. Педагогика и образовательные системы (р.2.2. Диагностика знаний и умений методами педагогического тестирования). – М: Международная академия проблем Человека, 2005. .– 647 с.
 21. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно-орієнтованих дисциплін «Крок-2. Загальна лікарська підготовка». Частина перша. Терапевтичний профіль. Хірургічний профіль. Навчальне видання. /За ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Волосовця, О.П.Яворовського, І.Є.Булах, Л.І.Остапюк, І.А.Палієнка, М.Р.Мруги. – К.: Нова книга, 2005. - 946 с.
 22. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно-орієнтованих дисциплін «Крок-2. Загальна лікарська підготовка». Частина друга. Педіатричний профіль. Акушерство та гінекологія Гігієнічний профіль. Навчальне видання. /За ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Волосовця, О.П.Яворовського, І.Є.Булах, Л.І.Остапюк, І.А.Палієнка, М.Р.Мруги. – К.: Нова книга, 2005. - 416с.
 23. Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 3. Лікувальна справа та педіатрія": розробка тестових завдань та аналіз результатів тестування, методичний посібник./ Булах І.Є., Дзяк Г.В., Лехан В.М., Мруга М.Р., Перцева Т.О., Щербиніна М.Б. – Дніпропетровськ, АРТ-ПРЕС, 2005. – 100 с.
 24. Вища медична освіта і Болонський процес. І частина (навчально-методичні та довідкові матеріали. / Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Булах І.Є. та ін. – Київ, 2005. – 100 с.
 25. Вища медична освіта і Болонський процес. ІІ частина (навчально-методичні та довідкові матеріали. / Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Булах І.Є. та ін. – Київ, 2005. – 98 с.
 26. НМУ: запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у контексті вимог Болонської декларації (навчально-методичні та інформаційно- довідкові матеріали) Частина 1. /Передерій В.Г., Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Яворівський О.П., Булах І.Є., Артемчук Л.М., Білан С.М., Зеленіна Н.М., Мруга Л.І., Остапюк Л.І., Таринська О.Л. – Київ, 2005. – 156 с.
 27. НМУ: запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у контексті вимог Болонської декларації (навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали) Частина 1. /Передерій В.Г., Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Яворівський О.П., Булах І.Є., Артемчук Л.М., Білан С.М., Зеленіна Н.М., Мруга Л.І., Остапюк Л.І., Таринська О.Л. – Київ, 2005. – 160 с.
 28. Моніторинг якості медичної освіти./ Артемчук Л.М., Булах І.Є., Мруга М.Р. – К.: Центр тестування, 2005 – 143 с.
 29. Основи педагогічного оцінювання. Частина І. Теорія., навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / Агрусті Г., Артемчук Л.М., Булах І.Є., Вілмут Д., Лукіна Т.О., Мруга М.Р. – К.: Майстер-клас, 2005. – 94 с.
 30. Основи педагогічного оцінювання. Частина ІІ. Практика. навчально-методичні та інформаційно довідкові матеріали для педагогічних працівників / Упорядники: Артемчук Л.М., Булах І.Є., Мруга М.Р. – К.: Майстер-клас, 2005. – 54 с.
 31. Створюємо якісний тест, навч.-метод. посібник. / Булах І.Є., Мруга М.Р. – К.: Майстер-клас, 2006. – 160 с.
 32. Collection of tasks for preparing for test examination in natural sciences "Krok 1. General training" .Учебное бособие. /За ред. Moskalenko V.F., Volosovets O.P., Bulakh I.E. et al. – МОЗ.2006, Engl.. – 2000 с.
 33. Мруга М.Р. Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностування його фахових якостей : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 251 с.
 34. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і тестування: правила, стандарти, відповідальність, наук.вид. – К.: Майстер-клас, 2007. – 272 с.
 35. Вілмут Дж. Оцінювання для навчання: Навч.посіб. / За ред. І.Є.Булах, М.Р.Мруга. – К.: Майстер-клас, 2007. – 170 с.
 36. Вілмут Дж. Використання портфоліо для навчання та оцінювання: Навч.посіб. / За ред. І.Є.Булах, М.Р.Мруга. – К.: Майстер-клас, 2007. – 48 с.
 37. Вілмут Дж. Оцінювання письмових робіт учнів: Навч.посіб. / За ред. І.Є.Булах, М.Р.Мруга. – К.: Майстер-клас, 2007. – 56 с.
 38. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест, навчально-методичний посібник, 2-е видання. – К.: Майстер-клас, 2009. – 176 с.
 39. В.Ф. Москаленко, М.В. Банчук, Т.Д. Бахтеєва, О.М.Біловол, І.Є. Булах, О.П. Волосовець, В.М. Казаков, В.М. Лісовий, С.Д. Максименко, О.П. Мінцер. Система професійної безперервної підготовки лікарів для охорони здоров'я України. – К.: Книга-плюс, 2009. – 64 с.

Брошури, методичні рекомендації, інформаційні матеріали

 1. Булах I.Є., Вороненко Ю.В., Мруга М.Р. Крок 2 Стоматологiя: iнформацiйний буклет.- К.: ЦМК МОЗ України 1998.- 22.с.
 2. Булах I.Є., Вороненко Ю.В., Мруга М.Р., Шершньова М.Б. Крок 1 Медико-бiологiчнi дисциплiни: iнформацiйний буклет.- К.: ЦМК МОЗ України 1998.- 16.с.
 3. Булах I.Є., Вороненко Ю.В., Мруга М.Р., Шершньова М.Б. Крок 2 Основнi медичнi дисциплiни: iнформацiйний буклет.- К.: ЦМК МОЗ України 1998.- 21.с.
 4. Казаков В.М., Талалаєнко О.М., Булах I.Є. i др. Оцiнка якостi пiдготовки лiкарiв. Методичний посiбник для викладачiв.- К.: ЦМК МОЗ України 1996.- 33с.
 5. Рекомендації щодо аналізу результатів тестування. – Друкарня НМУ. Київ, 2002. 14 стор.
 6. Методологічні засади Галузевих стандартів вищої освіти за напрямом 1101 "Медицина" / Москаленко В.Ф., Амосова К.М., Булах І.Є. та ін. – К.: "Книга плюс", 2004. – 16 с.
 7. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця за спеціальністю 7.110101 "лікувальна справа" / Широбоков В.П., Булах І.Є., Вітенко І.С. та ін. – К.: Книга-плюс, 2004, 24 с.
 8. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця за спеціальністю 7.110104 "педіатрія" / Широбоков В.П., Булах І.Є., Вітенко І.С. та ін. – К.: Книга-плюс, 2004, 24 с.
 9. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця за спеціальністю 7.110105 "медико-профілактична справа" / Широбоков В.П., Булах І.Є., Вітенко І.С. та ін. – К.: Книга-плюс, 2004, 24 с.
 10. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця за спеціальністю 7.110106 "Стоматологія" / Скрипніков М.С., Булах І.Є., Вітенко І.С. та ін. – К.: Книга-плюс, 2004, 24 с.
 11. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця за спеціальністю 7.110101 "лікувальна справа" / Широбоков В.П., Булах І.Є., Вітенко І.С. та ін. – К.: Книга-плюс, 2004, 116 с.
 12. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця за спеціальністю 7.110104 "педіатрія" / Широбоков В.П., Булах І.Є., Вітенко І.С. та ін. – К.: Книга-плюс, 2004, 119 с.
 13. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця за спеціальністю 7.110105 "медико-профілактична справа" / Широбоков В.П., Булах І.Є., Вітенко І.С. та ін. – К.: Книга-плюс, 2004, 124 с.
 14. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця за спеціальністю 7.110106 "Стоматологія" / Скрипніков М.С., Булах І.Є., Вітенко І.С. та ін. – К.: Книга-плюс, 2004, 116 с.
 15. Булах І.Є., Волосовець О.П.,.Гжегоцький М.Р., Глушко Л.В., Казаков В.М., Мороз В.М., Москаленко В.Ф., Мруга М.Р., Передерій В.Г., Перцева Т.О. Система забезпечення якості підготовки медичних кадрів в Україні. – К.: Книга-плюс, 2007. – 40 с.

Статті, тези

 1. Боднар П.М., Булах I.Є., Шило I.М. Роль комп'ютерного тестування в мотивацiї студентiв при вивченнi ендокринологiї. //Журнал Ендокринологiя.- т.1, №2, 1996.- С. 114-117.
 2. Булах I.Є., Шило I.М. Мотивацiя навчання i валiдизацiя оцiнювання рiвня знань. //Педагогiка i психологiя. Вiсник АПН.- №3 1996.- С. 125-129.
 3. Богачков Ю.М. Методика классификации систем дистанционного компьютерного тестирования. Сборник научных трудов "Моделирование и диагностика сложных процессов" Киев. Наукова думка. 1997, с. 54-59
 4. Богачков Ю.М. О необходимости стандартизации систем дистанционного компьютерного тестирования. Сборник научных трудов "Моделирование и диагностика сложных процессов" Киев. Наукова думка. 1997, с. 28-33
 5. Артемчук Л.М., Булах I.Є., Мруга М.Р. Методика дослiдження валiдностi методiв контролю знань. // Педагогiка i психологiя професiйної освiти, №2, 1998. -97-100 с.
 6. Свiнцицький А.С., Хомченкова Н.I., Мруга М.Р., Шершньова М.Б. Основные тенденции современной американской медицинской школы и опыт украинско-американского сотрудничества в рамках программы Партнерства с Медицинской Школой Рочестерского Университета. //"Вiсник Наукових Дослiджень". 1997
 7. Мруга М.Р. Developing partnership for innovational in medical education in Ukraine, доповiдь на секцiї // Матерiали 9 щорiчної конференцiї Европейської асоцiацiї мiжнародної освiти "Межi та мости мiжнародної освiти", 20-22.11.1997, Барселона, Iспанiя
 8. Мруга М.Р., Булах I.Є., Вороненко Ю.В., Шершньова М.Б. Standardized Testing in Reform of Higher Medical Schools in Ukraine: Problems and Aspects. //Матерiали 8 Мiжнародної Оттавської конференцiї з медичної освiти та оцiнювання, 12-15.07.1998, Фiладельфiя, США.
 9. Мруга М.Р., Шершньова М.Б. Crucial Role of Ukrainian-American Partnership in Development of Standardized Testing and Medical Licensing Exams in Ukraine. //Матерiали 8 Мiжнародної Оттавської конференцiї з медичної освiти та оцiнювання, 12-15.07.1998, Фiладельфiя, США
 10. Булах I.Є., Мруга М.Р. Retrospective Analysis of State of Educational Measurement in Ukraine. //Матерiали 8 Мiжнародної Оттавської конференцiї з медичної освiти та оцiнювання, 12-15.07.1998, Фiладельфiя, США
 11. Мруга М.Р., Булах I.Є., Шершньова М.Б. Transfer to standardized medical licensing exams in Ukraine: first look at first scaled experiments. //Матерiали конференцiї Асоцiацiї медичної освiти Європи "Сучаснi питання медичної освiти", 30.08-02.09.98, Прага, Чеська Республiка, с. 125
 12. Булах I.Є., Артемчук Л.М. Вимоги до рейтингової системи оцiнювання пiдсумкових знань. //Педагогiка i психологiя професiйної освiти. №3 1998. с.79-83.
 13. Булах I.Є., Мруга М.Р., Вороненко Ю.В. Medical Licensing Examinations in Ukraine: the way from pilot to mandatory national form. // AMEE A Gritical Appraisal of Medical Education. 29.09-01.10.99
 14. Шершньова М.Б., Артемчук Л.М. Use of medical licensing examination results for improvement of teaching and learning in Ukrainian Medical Schools. //AMEE A Gritical Appraisal of Medical Education. 29.09-01.10.99.
 15. Булах І.Є., Вороненко Ю.В., Мруга М.Р. Medical Licensing Examination in Ukraine as a tool to change students' motivation to learning and teachers' mentality.// Матеріали 9-тої Отавської конференції з медичної освіти та оцінювання, 01.03. – 03.03.2000, Кейптаун, ЮАР, стор.192.
 16. Шершнева М.Б., Артемчук Л.М., Александрович Н.В. Analysis of medical student knowledge gaps according to the results of national Medical Licensing Examination.// Матеріали 9-тої Отавської конференції з медичної освіти та оцінювання, 01.03. – 03.03.2000, Кейптаун, ЮАР, стор.191.
 17. Артемчук Л.М., Мруга М.Р. Встановлення критеріїв "склав/ не склав"// «Педагогіка і психологія професійної освіти». №2, 2000, стор. 134-141.
 18. Булах І.Є., Вороненко Ю.В., Богачков Ю.М. Standard-based education in Ukraine: are we going in the right direction?// Матеріали конференції AMEE Conference "Horizon Scanning in Medical Education: 2020 vision", Беер Шева, Израїль. 17.08-20.08.2000, стор.3.
 19. Мруга М.Р., Артемчук Л.М, Александрович Н.В. Supporting the introduction of an objective national testing examination.// Матеріали конференції AMEE Conference "Horizon Scanning in Medical Education: 2020 vision", Беер Шева, Израїль. 17.08-20.08.2000, стор.15.
 20. Петренко В.Л., Богачков Ю.М., Место тестирования в стандартизации высшего образования. // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці. Випуск 9, НАН України, Київ, 2000, стор. 40-47.
 21. Петренко В.Л., Богачков Ю.М., Мокляк М.Г. Информационная поддержка стандартизации высшего образования. // Труды международной конференции "Автоматика 2000", Львов, 2000.
 22. Булах І.Є., Вороненко Ю.В., Богачков Ю.М. Standard-based education in Ukraine: are we going in the right direction?// "Медичний викладач", Велика Британія, №1, 2001.
 23. Мруга М.Р., Артемчук Л.М, Александрович Н.В. Supporting the introduction of an objective national testing examination.// "Медичний викладач", Велика Британія, №1, 2001.
 24. Мруга М.Р., Булах І.Є. Оцінка клінічної компетентності студентів медичних навчальних закладів за допомогою стандартизованих пацієнтів.// "Медична освіта", №2, 2001.
 25. Богачков Ю.М., Мруга М.Р. Модель створення освітньо-професійної програми на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці. Випуск 2, НАН України, Київ, 2001.
 26. I.Bulakh, Y.Voronenko, I.Filonchuk. A new instrument of curriculum development: curriculum as a function of professional outcomes. // Матеріали конференції AMEE Conference "Global Standards in Medical Education", Берлін, Німеччина. 22.08-25.08.2001, стор.15.
 27. M.Mrouga, Y.Bogachkov, L.Artemchuk. The dynamics of knowledge structure of graduating medical students based on results of medical licensing examination. // Матеріали конференції AMEE Conference "Global Standards in Medical Education", Берлін, Німеччина. 22.08-25.08.2001, стор.15.
 28. Булах І.Є. Про нові стандарти вищої медичної освіти. // Матеріали науково-методичної конференції "Проблеми підготовки медичних та фармацевтичний кадрів в Україні", м.Дніпропетровськ, 10-12 жовтня 2001, стор. 272-273.
 29. Л.Н. Артемчук, И.Е. Булах, М.Г. Гарина, И.В. Филончук. Методология разработки новых стандартов высшего медицинского образования. // В сборнике статей "Развитие квалиметрии человека и образования: теоретические постановки и практика». Книга 2 /Материалы X Симпозиума «Квалиметрия в образовании: методология и практика». – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002, стор. 345-353.
 30. М.Р. Мруга. Валидизация медицинского лицензионного экзамена. // В сборнике статей "Развитие квалиметрии человека и образования: теоретические постановки и практика». Книга 2 /Материалы X Симпозиума «Квалиметрия в образовании: методология и практика». – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002, стор. 354-365.
 31. Булах И.Е. О новых стандартах высшего медицинского образования. //Сборник научных трудов (материалы международной конференции) «Медицинское образование XXI века", Витебск, 2002, стор. 31-33.
 32. Мруга М.Р. Методы определения объективности оценивания в высших медицинских учебных заведениях. //Сборник научных трудов (материалы международной конференции) «Медицинское образование XXI века", Витебск, 2002, стор. 42-47.
 33. Артемчук Л.Н. Апробация стандартизированного метода контроля успеваемости студентов-фармацевтов. //Сборник научных трудов (материалы международной конференции) «Медицинское образование XXI века", Витебск, 2002, стор. 287-289.
 34. Булах І.Є., Мруга М.Р. Аналіз академічних досягнень студентів Національного медичного університету за даними медичного ліцензійного іспиту. // Матеріали навчально-методичної конференції НМУ "Актуальні питання підготовки та проведення ліцензійних інтегрованих іспитів". М.Київ, 2003 рік. – С.30-42.
 35. Булах І.Є., Казаков В.М., Талалаєнко О.М., Первак М.Б., І.В.Філончук. Методология разработки навчальних программ нового покоління. // Матеріали Всеукр. наук.-мет. конференції "Форма і зміст навчального підручника", 2003 р., м.Тернопіль. – "Медична освіта", 2003. , №2, – C. 72–78.
 36. I.Bulakh, I.Filonchuk, M.Mrouga. Standards for Undergraduate Medical Education in Ukraine. // Матеріали конференції WFME Conference "Standards for Undergraduate Medical Education in Ukraine", Копенгаген, Данія. 15.03 – 19.03.2003, С.54.
 37. Y.Voronenko, I.Bulakh, M.Mrouga. Manifestation of professional competence: is it context-dependent or skill-dependent? // Матеріали конференції AMEE Conference "Relevance in Medical Education", Берн, Швейцарія. 31.08 – 03.09.2003, С.381.
 38. Mrouga M., Bulakh I. Comparison of medical educational standards in different countries. // Educacion Médica Revista Internacional Jornal. №7(3), 2004. - С. 291.
 39. Булах І.Є., Філончук І.В. Проблема стандартизації і засоби педагогічної діагностики. // Післядипломна освіта в Україні, №2, 2004. – С.90-93.
 40. Мруга М.Р. Визначення поняття професійної компетентності. // // Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 10. Педагогічні науки: У 2-х т. – Миколаїв: МДУ, 2005. – Т.2., С. 89-93.
 41. Mrouga M., Bulakh I. Comparison of medical educational standards in different countries. // Матеріали 11-ї Отавської конференції з медичної освіти, 06.07. – 08.07.2004, Барселона, Іспанія, – С.29.
 42. I.Bulakh, V.Perederiy, M.Mrouga. Comparison of ECTS medical curricula across Europe // Матеріали конференції AMEE Conference, Единбург, Велика Британія. 05.09. – 08.09.2004, – С. 109.
 43. Порівняльний аналіз систем медичної освіти країн Європи та України / Москаленко В.Ф., Яворовський О.П., Булах І.Є. та ін. - Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Болонський процес: перспективи та розвиток у контексті приєднання України до Європейського простору вищої освіти", Судак – 2004 р. – С.23-27.
 44. Булах І.Є., Мруга М.Р. "Програма стажування українських студентів-медиків в Університеті Рочестер (США). Реалії та перспективи. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи вищої освіти: роль між університетських консорціумів" – "Higher educational perspectives: the role of inter-university consortia", Миколаїв, Україна. 30.09 – 02.10.2004. – С. 55-61.
 45. Булах І. Є. Проблеми інтеграції вищої медичної освіти в європейський освітній простір. // Сучасні інфекції, 2004. – № 3. – С. 95-96.
 46. Булах І.Є. Якість освіти та управління якістю. // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - Післядипломна освіта в Україні, №1, 2005. – С.71-75.
 47. Мруга М.Р. Визначення поняття професійної компетентності. // Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 10. Педагогічні науки: У 2-х т. – Миколаїв: МДУ, 2005. – Т.2., С. 89-93.
 48. Мруга М.Р. Методи педагогічної діагностики та тенденції їх розвитку. // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. – Випуск 11. – Івано-Франківськ, Плай, 2005. – с.76-82.
 49. Богачков, Ю. М., Мруга М.Р. Модель створення освітньо-професійної програми на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. - С .186-195. / Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України ; За ред. В. Ю. Бикова, Ю.О. Жука. - Київ : Атіка , 2005. – 272 с. – с. 20.
 50. Булах І., Мруга М. Проект TEMPUS «Справедливе оцінювання" в контексті реформування освіти в Україні. // Післядипломна освіта в Україні, №1 (6), 2005. – С. 15-18.
 51. Даниленко Л., Мруга М., Онаць О., Пустова Т. Встановлення рівня обізнаності вчителів загальноосвітніх шкіл у галузі педагогічної діагностики. // Післядипломна освіта в Україні, №1 (6), 2005 – С. 18-23.
 52. I.Bulakh, M.Mrouga. Adaptation of Ukrainian medical education to European requirements // Матеріали конференції AMEE Conference, Амстердам, Нідерланди. 30.08. – 03.09.2005, С.162.
 53. I.Bulakh, M.Mrouga. Approaches to overcome teachers' illiteracy in educational asessment: Tempus project // Матеріали конференції AEA-E Conference, Дублін, Ірландія. 03.11. – 05.11.2005.
 54. Даниленко Л., Мруга М., Онаць О., Пустова Т.Встановлення рівня обізнаності вчителів загальноосвітніх шкіл у галузі педагогічної діагностики. // Всеукраїнська газета «Директор школи», №3, 2006. – С. 9-12.
 55. Даниленко Л., Мруга М., Онаць О., Пустова Т.Встановлення рівня обізнаності вчителів загальноосвітніх шкіл у галузі педагогічної діагностики. // Газета «Шкільний світ», додаток "Управління освітою», №10, спец.випуск, травень 2006. – С. 3-6.
 56. Булах І., Мруга М.Оцінювання керує навчанням. // Газета «Шкільний світ», додаток "Управління освітою», №13-14, спец.випуск, червень 2006. – С. 43-47.
 57. Банчук М.В., Волосовець О.П., Фещенко І.І. та ін. Кадрова політика у галузі охорони здоров'я та рух вищої медичної освіти України до європейського освітнього простору // Медична освіта, 2006. – №2.-С.6-14.
 58. Мруга М. Стандартизація і регулювання оцінювання // Післядипломна освіта в Україні, №1 (8), 2006, С. 75-79.
 59. Булах І.Є., Мруга М.Р. Міжнародний досвід зовнішнього оцінювання та ліцензування професійної діяльності». // Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти. – Матеріали методологічного семінару АПН України. 15.11.2006, Київ. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – C.297-303.
 60. Булах І.Є., Мруга М.Р..Медичний ліцензійний іспит захистить пацієнта від некваліфікованого лікаря. // Ваше здоров'я: медична газета України, №23 (900), 22.06.2007. – С. 13.
 61. Bulakh I., Mrouga M. Applicability of international documents for quality assurance of educational assessment in Ukraine // Cadmo, 2007, №XV, 1. – С. 21-32.
 62. Процюк Р.Г., Мруга М.Р. Рівень знань студентів та лікарів-інтернів щодо хвороб дихання за результати ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 2» та «Крок 3». //Актуальные проблемы медицины и биологии, 2007, №1 (35). – С.202-220.
 63. Булах І.Є. «П'ять» ключових питань поши¬рення принципів справедливого оцінювання в Україні// // Міжнародний симпозіум «Вдосконалення та підтримка практики педагогічного оцінювання: український та європейський досвід», м.Київ, 12 – 14.07.2007.
 64. Булах І.Є., Мруга М.Р. Семінар-тренінг «Національне стандартизоване тестування» 14.07.2007 // Міжнародний симпозіум «Вдосконалення та підтримка практики педагогічного оцінювання: український та європейський досвід», м.Київ, 12 – 14.07.2007.
 65. М.В. Банчук, О.П. Волосовець, І.І. Фещенко та ін. Сучасний розвиток вищої медичної та фармацевтичної освіти й проблемні питання забезпечення якісної підготовки лікарів і провізорів // Медична освіта, 2007. – №2. – С. 5-13.
 66. Булах І.Є., Мруга М.Р. Застосування міжнародних документів для забезпечення якості педагогічного оцінювання в Україні [Електронний ресурс] // Електронне наукове фахове видання «Інформаційні техно¬логії і засоби навчання» Інсти¬туту інфор¬мацій¬них технологій і засо¬бів навчання АПН Україні та Центрального інсти¬туту після¬дип¬лом¬ної педагогіч¬ної освіти АПН Ук¬раїни. – 2008. – №4(8).– Режим досту¬пу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/emg.html
 67. Булах І.Є., Куклінова Т.М., Мруга М.Р., Сук О.Є «Tuning educational structures in Europe». // Матеріали науково-практичної конференції «Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу», м.Одеса. 22.05-23.05.2008. – С.31-32.
 68. Mostafa Selim, Marina Mrouga, Iryna Bulakh Workshop "Portfolio of the portfolio" // Матеріали конференції AMEE Conference, Прага, Чеська Республіка. 30.08. – 03.09.2008, С.306.
 69. М.В.Банчук, І.Є.Булах, О.П.Волосовець, М.Р.Мруга. Моніторинг якості медичної освіти: результати тестових державних ліцензійних іспитів/ Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір. – м.Тернопіль, 21-22.05.2009. - Тернопіль: ТДМУ, 2009. – С.10-16.
 70. Банчук М.В., Булах І.Є., Волосовець О. П., Мруга М.Р. Моніторинг якості медичної освіти: результати тестових державних ліцензійних іспитів // Медична освіта, 2009. – №2.-С.14-22.
 71. Булах І.Є., Ляшенко О.І., Мруга М.Р., Середа Л.І. Наукове обґрунтування підходів до шкалювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання. // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2009. – №4. – С.17-19.
 72. Булах І.Є., Мруга М.Р., Войтенко Л.П. Зовнішнє оцінювання якості медичної освіти. // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2009. – №4. – С.29-34.
 73. Булах І.Є., Мруга М.Р., Середа Л.І. Шкали та критерії зовнішнього незалежного оцінювання – проблеми 2008 року. // Збірник наукових праць Інституту педагогіки АПН України. – 2009.
 74. Булах І.Є., Мруга М.Р. Аналіз системи зовнішнього незалежного оцінювання з точки зору дотримання стандартів педагогічного тестування. // Збірник наукових праць Інституту педагогіки АПН України. – 2009.
 75. І.Є.Булах, М.Р.Мруга. Комп'ютерні технології підтримки системи моніторингу якості освіти. //Перший Всеукраїнський з'їзд «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» з міжна¬родною участю. Збірник праць. М.Київ: НМАПО ім.П.Л.Шупика, 2010. – С.21.
 76. Волосовець О. П., Булах І. Є. Професійна підготовка дитячого лікаря: від "навчання на все життя" до "навчання через все життя" // Медична освіта. – Т.:Укрмедкнига, 2010. – №2. – С.43-46
 77. Лазоришинець В.В., Банчук М.В., Волосовець О.П. та ін. Подальші шляхи розвитку вищої медичної освіти України // Медична освіта. -Т.:Укрмедкнига, 2010. – №2.-С.10-17
 78. Клітинський Ю.В., Мруга М.Р. Фактори впливу на результати складання інтернами НМУ ліцензійного іспиту «Крок 3. Стоматологія» // Дентальные технологии, №1, 2011.
 79. Булах І.Є., Мруга М.Р. Ліцензійний інтегрований іспит – перша в Україні система зовнішнього незалежного оцінювання: історія 15-річного розвитку. //Вища медична та фармацевтична освіта, №1, 2011.
 80. Булах І.Є., Мруга М.Р. Проблеми оцінювання знань студентів у контексті вимог Болонської декларації. //Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України». – м.Тернопіль, 11-12.05.2011. - Тернопіль: ТДМУ, 2011.
 81. Булах І.Є., Мруга М.Р.Створення банку тестових завдань стандартизованого іспиту як метод підвищення кваліфікації викладачів. //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання –2011» – м.Ворзель, 14-16.04.2011.
 82. Bulakh I., Moskalenko V., Mrouga M., Volosovets O. The problems of introduction of Bologna system in Ukrainian medical education and how they have been dealt with. // Матеріали конференції AMEE Conference, Відель, Австрія. 27.08. – 31.08.2011. - С.437.
 83. Булах І.Є., Волосовець О. П., Мруга М.Р. Проблеми оцінювання знань студентів у контексті вимог Болонської декларації // Медична освіта. – Т.:Укрмедкнига, 2011. – №2. – С.20-22

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>