Аналітичні довідки за 2016 рік

Аналітична довідка за результатами проведення фахової експертизи
тестових матеріалів ліцензійного іспиту
Крок 3. Лабораторна діагностика

З 13 до 16 вересня 2016 року на базі Центру тестування було проведено фахову експертизу тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 3. Лабораторна діагностика» (далі – фахова експертиза, ФЕ).

Фахова експертиза відбулася у терміни, визначені Графіком проведення фахових експертиз тестових матеріалів ліцензійних іспитів, що затверджений Листом МОЗ України від 26.11.2015 № 08.01-47/37351.

Відповідно до вказаного листа, проведення цієї експертизи науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів вважається як проходження ними однотематичного циклу підвищення кваліфікації викладачів «Стандартизовані методи діагностики якості підготовки фахівців галузі знань «охорона здоров'я» у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

У роботі фахової експертизи взяли участь 13 експертів – досвідчених науково-педагогічних представників ВМ(Ф)НЗ, які працюють у складі комітетів фахової експертизи тестових завдань банку ліцензійних іспитів на принципах забезпечення максимальної репрезентативності ВНЗ та відповідальності експертів за якість банків тестових завдань. З них:

3 експерти – з ХНМУ;
1 експерт –з ЗМАПО;
2 експерти – з ХМАПО;
3 експерти – з ЗДМУ;
2 експерти – з ЛНМУ;
2 експерти – з ДМА.

Персональний склад Комітетів фахової експертизи банків тестових завдань ліцензійних іспитів затверджується відповідним наказом МОЗ України. Остання ротація складу Комітетів фахової експертизи була проведена у 2013 році та затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2013 № 919.

Фахові експерти розглядали банк тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 3. Лабораторна діагностика», які надійшли від вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів до Центру тестування у 2014–2015 н.р. та 2016–2017 н.р. Загалом було проведено фахову експертизу 1608 ТЗ, з яких 999 ТЗ надійшли до Центру тестування у 2014–2015 н.р. та 609 ТЗ – у 2016–2017 н.р.

Найбільшу кількість ТЗ було надіслано: ЗМАПО428 ТЗ, ХМАПО336 ТЗ (детальний опис наведено у розділі «Результати проведення фахової експертизи за ВМ(Ф)НЗ»).

За результатами проведення фахової експертизи:

1) консенсусом прийнято рішення про прийняття до екзаменаційного банку ТЗ ліцензійного іспиту «Крок 3. Лабораторна діагностика» 838 (52%) ТЗ, що зафіксовано у відповідних Протоколах проведення фахової експертизи.
2) відхилено на принципах сліпого скринінгу з визначенням причин відхилення 770 (48%) ТЗ.

Докладніше...


Аналітична довідка за результатами проведення фахової експертизи
тестових матеріалів ліцензійного іспиту
Крок 1. Фармація

З 05 до 09 вересня 2016 року на базі Центру тестування було проведено фахову експертизу тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація» (далі – фахова експертиза, ФЕ).

Фахова експертиза відбулася у терміни, визначені Графіком проведення фахових експертиз тестових матеріалів ліцензійних іспитів, що затверджений Листом МОЗ України від 26.11.2015 № 08.01-47/37351.

Відповідно до вказаного листа, проведення цієї експертизи науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів вважається як проходження ними однотематичного циклу підвищення кваліфікації викладачів «Стандартизовані методи діагностики якості підготовки фахівців галузі знань «охорона здоров'я» у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

У роботі фахової експертизи взяли участь 32 експерти – досвідчених науково-педагогічних представників ВМ(Ф)НЗ, які працюють у складі комітетів фахової експертизи тестових завдань банку ліцензійних іспитів на принципах забезпечення максимальної репрезентативності ВНЗ та відповідальності експертів за якість банків тестових завдань. З них:

6 експертів – з ЗДМУ;
3 експерти –з ЛНМУ;
3 експерти – з НМУ;
8 експертів – з НФаУ;
1 експерт – з ОНМУ;
5 експертів – з ТДМУ;
1 експерт – з ВНМУ;
3 експерти – з БДМУ;
2 експерти – з ІФНМУ.

Персональний склад Комітетів фахової експертизи банків тестових завдань ліцензійних іспитів затверджується відповідним наказом МОЗ України. Остання ротація складу Комітетів фахової експертизи була проведена у 2013 році та затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2013 № 919.

Фахові експерти розглядали банк тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація», які надійшли від вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів до Центру тестування у 2014–2015 н.р. та 2015–2016 н.р. Загалом було проведено фахову експертизу 4412 ТЗ, з яких 2371 ТЗ надійшли до Центру тестування у 2014–2015 н.р. та 2041 ТЗ – у 2015–2016 н.р.

Найбільшу кількість ТЗ було надіслано: ЗДМУ550 ТЗ, ЛНМУ510 ТЗ, НМУ479 ТЗ та НФУ465 ТЗ (детальний опис наведено у розділі «Результати проведення фахової експертизи за ВМ(Ф)НЗ»).

За результатами проведення фахової експертизи:

1) консенсусом прийнято рішення про прийняття до екзаменаційного банку ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація» 1798 (41%) ТЗ, що зафіксовано у відповідних Протоколах проведення фахової експертизи.
2) відхилено на принципах сліпого скринінгу з визначенням причин відхилення 2614 (59%) ТЗ.

Докладніше...


Аналітична довідка за результатами проведення фахової експертизи
тестових матеріалів ліцензійного іспиту
Крок 3. Стоматологія

22–26 лютого 2016 року на базі Центру тестування було проведено фахову експертизу тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 3. Стоматологія» (далі – фахова експертиза, ФЕ).

Фахова експертиза відбулася у терміни, визначені Графіком проведення фахових експертиз тестових матеріалів ліцензійних іспитів, що затверджений Листом МОЗ України від 26.11.2015 № 08.01-47/37351.

Відповідно до вказаного листа, проведення цієї експертизи науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів вважається як проходження ними однотематичного циклу підвищення кваліфікації викладачів «Стандартизовані методи діагностики якості підготовки фахівців галузі знань «охорона здоров'я» у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

У роботі фахової експертизи взяли участь 20 експертів – досвідчених науково-педагогічних представників ВМ(Ф)НЗ, які працюють у складі комітетів фахової експертизи тестових завдань банку ліцензійних іспитів на принципах забезпечення максимальної репрезентативності ВНЗ та відповідальності експертів за якість банків тестових завдань. З них: 2 експерти – з БДМУ; 1 експерт – з ВНМУ; 1 експерт – з ДМА; 1 експерт – з ДНМУ; 1 експерт – з ЗМАПО; 2 експерти – з ІФНМУ; 1 експерт – з НМАПО; 2 експерти – з НМУ; 7 експерти – з ТДМУ; 2 експерти – з УМСА.

Персональний склад Комітетів фахової експертизи банків тестових завдань ліцензійних іспитів затверджується відповідним наказом МОЗ України. Остання ротація складу Комітетів фахової експертизи була проведена у 2013 році та затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2013 № 919.

Експертами було проведено фахову експертизу 2097 ТЗ, які надійшли від вищих навчальних закладів до Центру тестування у 2015–2016 н.р.

Найбільшу кількість ТЗ було надіслано: НМУ – 339 ТЗ та ВНМУ – 229 ТЗ, (детальний опис наведено у розділі «Результати проведення фахової експертизи за ВМ(Ф)НЗ»).
За результатами проведення фахової експертизи:

  1. консенсусом прийнято рішення про прийняття до екзаменаційного банку ТЗ ліцензійного іспиту «Крок 3. Стоматологія» 680 (32%) ТЗ, що зафіксовано у відповідних Протоколах проведення фахової експертизи.
  2. відхилено за принципом сліпого скринінгу з визначенням причин відхилення 1417 (68%) ТЗ.

Докладніше...


Аналітична довідка за результатами проведення фахової експертизи
тестових матеріалів ліцензійного іспиту
Крок 2. Фармація

З 14 лютого до 19 лютого 2016 року на базі Центру тестування було проведено фахову експертизу тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 2. Фармація».

Фахова експертиза відбулася у терміни, визначені Графіком проведення фахових експертиз тестових матеріалів ліцензійних іспитів, що затверджений Листом МОЗ України від 26.11.2015 № 08.01-47/37351.

Відповідно до вказаного листа, проведення цієї експертизи науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів вважається як проходження ними однотематичного циклу підвищення кваліфікації викладачів «Стандартизовані методи діагностики якості підготовки фахівців галузі знань «охорона здоров'я» у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

У роботі фахової експертизи взяли участь 22 експерта – досвідчених науково-педагогічних представників ВМ(Ф)НЗ, які працюють у складі комітетів фахової експертизи тестових завдань банку ліцензійних іспитів на принципах забезпечення максимальної репрезентативності ВНЗ та відповідальності експертів за якість банків тестових завдань. З них:

  • 2 експерти – з ЗДМУ;
  • 5 експертів –з ЛНМУ;
  • 3 експерти – з НМУ;
  • 7 експертів – з НФаУ;
  • 2 експерти – з ОНМУ;
  • 3 експерти – з ТДМУ.

Персональний склад Комітетів фахової експертизи банків тестових завдань ліцензійних іспитів затверджується відповідним наказом МОЗ України. Остання ротація складу Комітетів фахової експертизи була проведена у 2013 році та затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2013 № 919.

Фахові експерти розглядали банк тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 2. Фармація», які надійшли від вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів до Центру тестування у 2014–2015 н.р. та 2015–2016 н.р. Загалом було проведено фахову експертизу 4019 ТЗ, з яких 1598 ТЗ надійшли до Центру тестування у 2014–2015 н.р. та 2421 ТЗ – у 2015–2016 н.р.

Найбільшу кількість ТЗ було надіслано: НФУ – 789 ТЗ, ЗДМУ –480 ТЗ, НМУ – 385 ТЗ та ЛНМУ – 380 ТЗ (детальний опис наведено у розділі «Результати проведення фахової експертизи за ВМ(Ф)НЗ»).

За результатами проведення фахової експертизи:

  1. консенсусом прийнято рішення про прийняття до екзаменаційного банку ТЗ ліцензійного іспиту «Крок 2. Фармація» 1272 (32%) ТЗ, що зафіксовано у відповідних Протоколах проведення фахової експертизи.
  2. відхилено на принципах сліпого скринінгу1 з визначенням причин відхилення 2747 (68%) ТЗ.

 

Докладніше... 

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>