Аналітичні довідки за 2014 рік

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Загальна лікарська підготовка у листопаді 2014 року

11 листопада 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» (далі – «Крок 3. ЗЛП») у 19 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів медичного профілю: 16 ВНЗ МОЗ України (4 з яких – заклади післядипломної освіти), 2 ВНЗ МОН України та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 762, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації лікарів-інтернів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» в будь-який наступний термін його проведення.

Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 23 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 25 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Стоматологія у листопаді 2014 року

11 листопада 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Стоматологія» у 18 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів з фаху «стоматологія»: 16 ВНЗ МОЗ України (4 з яких – заклади післядипломної освіти), 1 ВНЗ МОН України та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 763, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації лікарів-інтернів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Стоматологія» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти іспит «Крок 3. Стоматологія» в будь-який наступний термін його проведення.

Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 24 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 26 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Фармація у жовтні 2014 року

01 жовтня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» у 13 вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань «Фармація». Серед них 13 ВНЗ здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація» (10 ВНЗ МОЗ України, 1 факультет ВНЗ МОН України, 1 ВНЗ УАНМ та 1 ПВНЗ), 3 ВНЗ МОЗ України – за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та 3 ВНЗ МОЗ України – за спеціальністю «Клінічна фармація».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 04.03.2014 №08.01-47/58/633/6037.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 17 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 21 представник Центру тестування.

У п'яти ВНЗ іспит складали іноземні студенти, які навчаються англійською мовою. Для цих студентів іспит «Krok 1. Pharmacy» проводився за екзаменаційним тестом англійською мовою.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Загальна лікарська підготовка у червні 2014 року

25 червня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 18 вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 11 вищих навчальних закладів МОЗ України, 3 медичних факультети ВНЗ МОН України, 2 ВНЗ УАНМ та 2 ПВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Іспит проводився відповідно до діючого навчального плану, затвердженого та введеного у дію наказом МОЗ України від 19.10.2009 №749 «Про затвердження та введення навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2010 № 539, та галузевих стандартів вищої освіти за цими спеціальностями.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 04.03.2014 №08.01-47/58/633/6037.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його повторного складання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку), введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 68 аудиторіях. Для його проведення було залучено 90 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відеоінформації.

Разом з тим, зважаючи на соціально-політичну ситуацію, що склалася в окремих регіонах країни, ліцензійні інтегровані іспити «Крок» у 2014 році проводилися в різні терміни для різного контингенту студентів. Зокрема, ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка»

25 червня 2014 року складали лише студенти-громадяни України (крім студентів ДНМУ та ЛугДМУ). Для студентів-громадян України ДНМУ та ЛугДМУ, а також для іноземних студентів ВМНЗ згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2014 № 1/9-228 та листа Міністерства охорони здоров'я України від 08.05.2014 № 08.01-47/12573 щодо дострокового завершення весняного семестру у 2013/2014 навчальному році у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» буде проведено восени 2014 року за окремим графіком.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Сестринська справа у червні 2014 року

11 червня 2014 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Сестринська справа» у 112 ВНЗ I – IVрівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» та наказу МОЗ України від 15.04.205 №168 «Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М Сестринська справа» у вищих медичних навчальних закладах І  ІV рівнів акредитації», а також до Галузевих стандартів вищої освіти.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 112 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 120 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок М. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок Б. Сестринська справа у червні 2014 року

11 червня 2014 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок Б. Сестринська справа» у 19 ВНЗ, I – IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» та Галузевих стандартів вищої освіти.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 19 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 20 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок Б. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Лікувальна справа у червні 2014 року

04 червня 2014 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Лікувальна справа» у 62 ВНЗ I – IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фельдшерів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», наказу МОЗ України від 12.12.2013 №1079 «Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів медицини», а також до Галузевих стандартів вищої освіти.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 62 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 62 представники Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок М. Лікувальна справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Фармація у травні 2014 року

27 травня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Фармація» у 15 ВНЗ вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань «Фармація»: 13 вищих навчальних закладів МОЗ України, 1 медичний факультет ВНЗ МОН України, 1 ВНЗ УАНМ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Разом з тим, враховуючи звернення керівництва ВНЗ, узгоджені із земляцтвами іноземних студентів, ситуацію, що склалася в окремих регіонах країни для випускників з числа іноземних громадян відповідно до листа МОЗ України від 08.05.2014 №08.01-47/12573 та погодження МОН України від 29.04.2014 №1/9-228 щодо дострокового завершення навчання іноземними студентами у 2013/2014 навчальному році, 14 травня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Фармація» для цих студентів у 2 ВНЗ МОЗ України, а саме ОНМУ та ЗДМУ.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку), введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні: 14 травня у 2 аудиторіях, 27 травня у 17 аудиторіях. Для його проведення було залучено 19 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації. Ряду ВНЗ, зокрема ОНМУ, ДМА, СДУ та КМУУАНМ, за результатами аналізу відеозаписів надані рекомендації щодо покращення організації відеоспостереження у ВНЗ та якості зроблених відеоматеріалів.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Стоматологія у травні 2014 року

27 травня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» у 19 вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 14 вищих навчальних закладів МОЗ України, 1 медичний факультет ВНЗ МОН України, 2 ВНЗ УАНМ, 2 ПВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Разом з тим, враховуючи звернення керівництва ВНЗ, узгоджені із земляцтвами іноземних студентів, ситуацію, що склалася в окремих регіонах країни для випускників з числа іноземних громадян відповідно до листа МОЗ України від 08.05.2014 №08.01-47/12573 та погодження МОН України від 29.04.2014 №1/9-228 щодо дострокового завершення навчання іноземними студентами у 2013/2014 навчальному році, 14 травня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» для цих студентів у 5 ВНЗ МОЗ України, а саме ОНМУ, ДНМУ, ЛугДМУ, УМСА та КДМУ.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку), введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні: 14 травня у 5 аудиторіях, 27 травня у 34 аудиторіях. Для його проведення було залучено 42 представники Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації. Ряду ВНЗ, зокрема ЛНМУ, УжНУ та КМУУАНМ, за результатами аналізу відеозаписів надані рекомендації щодо покращення організації відеоспостереження у ВНЗ та якості зроблених відеоматеріалів.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Загальна лікарська підготовка у травні 2014 року

20 травня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» у 21 вищому навчальному закладі, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 14 вищих навчальних закладів МОЗ України, 3 медичних факультети вищих навчальних закладів МОН України, 2 ВНЗ УАНМ, 2 ПВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Разом з тим, враховуючи звернення керівництва ВНЗ, узгоджені із земляцтвами іноземних студентів, ситуацію, що склалася в окремих регіонах країни для випускників з числа іноземних громадян відповідно до листа МОЗ України від 08.05.2014 №08.01-47/12573 та погодження МОН України від 29.04.2014 №1/9-228 щодо дострокового завершення навчання іноземними студентами у 2013/2014 навчальному році, 14 травня 2014 року Центром тестування було проведено цей іспит для іноземних студентів у 6 ВНЗ МОЗ України, а саме ОНМУ, ДНМУ, ЛугДМУ, ЗДМУ, УМСА та КДМУ.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку), введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні: 14 травня у 10 аудиторіях, 20 травня у 82 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 101 представник Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації. Ряду ВНЗ, зокрема ОНМУ, ДМА, СДУ та КМУУАНМ, за результатами аналізу відеозаписів надані рекомендації щодо покращення організації відеоспостереження у ВНЗ та якості зроблених відеоматеріалів.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Медична психологія у травні 2014 року

20 травня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Медична психологія» у 3 вищих навчальних закладах МОЗ України, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю, а саме у БДМУ, ВНМУ та НМУ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – Порядку), введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 3 аудиторіях. Для його проведення було залучено 3 представники Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Загальна лікарська підготовка у березні 2014 року

25 березня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» (далі – «Крок 3. ЗЛП») у 21 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів медичного профілю: 18 ВНЗ МОЗ України (4 з яких – заклади післядипломної освіти), 2 ВНЗ МОН України та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 762, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації лікарів-інтернів.Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» в будь-який наступний термін його проведення.

Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 51 аудиторії. Для проведення іспиту було залучено 51 представник Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації. Ряду ВНЗ, зокрема ОНМУ, УжНУ, СДУ та ВНМУ (Хмельницький філіал), за результатами аналізу відеозаписів надані рекомендації щодо покращення організації відеоспостереження у ВНЗ та якості зроблених відеоматеріалів.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Стоматологія у березні 2014 року

25 березня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Стоматологія» у 18 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів з фаху «стоматологія»: 16 ВНЗ МОЗ України (4 з яких – заклади післядипломної освіти), 1 ВНЗ МОН України та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 763, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації інтернів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Стоматологія» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. Стоматологія» в будь-який наступний термін його проведення.

Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 19 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 19 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації. Ряду ВНЗ, зокрема ОНМУ, УжНУ, СДУ та ВНМУ (Хмельницький філіал) за результатами аналізу відеозаписів надані рекомендації щодо покращення організації відеоспостереження у ВНЗ та якості зроблених відеоматеріалів.

Докладніше...

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Стоматологія у березні 2014 року

12 березня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія» у 19 вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 14 вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) МОЗ України, 1 медичний факультет ВНЗ МОН України, 2 ВНЗ УАНМ та 2 ПВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 № 08.01-47/1016/2106.

Іспит проводився відповідно до галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю підготовки 7.110106 «Стоматологія» та діючого навчального плану, затвердженого то введеного у дію наказом МОЗ України від 07.12.2009 № 929 (із змінами згідно наказу МОЗ України від 08.07.2010 № 541).

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 04.03.2014 №08.01-47/58/633/6037.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Стоматологія» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 35 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 39 представники Центру тестування.

У дванадцяти ВНЗ іспит складали іноземні студенти, які навчаються англійською мовою. Для цих студентів іспит «Krok 1. Stomatology» проводився за екзаменаційним тестом англійською мовою.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації. Ряду ВНЗ, зокрема НМУ, ОНМУ та УжНУ, за результатами аналізу відеозаписів надані рекомендації щодо покращення організації відеоспостереження у ВНЗ та якості зроблених відеоматеріалів.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Медико-профілактична справа у січні 2014 року

21 січня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Медико-профілактична справа» у 18 ВНЗ I – IІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Медико-профілактична справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 №08.01-47/1016/2106.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 12.12.2013 №1079 «Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів медицини».

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 18 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 18 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Медико-профілактична справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Акушерська справа у січні 2014 року

21 січня 2014 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Акушерська справа» у 56 ВНЗ I – IІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Акушерська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.07.2013 №08.01-47/1016/2106.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 12.12.2013 №1079 «Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів медицини».

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 12.07.2013 №08.01-47/994/20707.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (лист МОЗ України від 29.04.2013 №08.01-21/568) одночасно по всій країні у 36 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 36 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Акушерська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>