Аналітичні довідки за 2016 рік

Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Лабораторна діагностика

08 листопада 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Лабораторна діагностика» (далі – «Крок 3. ЛД») у 5 ВНЗ МОЗ України, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Лабораторна діагностика», 2 з яких – заклади післядипломної освіти.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 № 08.01-47/18688.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 70,5% правильних відповідей наказом МОЗ України від 26.08.20153 № 545.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Лабораторна діагностика» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Лабораторна діагностика» протягом трьох років у будь-який наступний термін його проведення.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 5 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 6 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Загальна лікарська підготовка

08 листопада 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» (далі – «Крок 3. ЗЛП») у 18 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів медичного профілю: 14 ВНЗ МОЗ України (3 з яких – заклади післядипломної освіти), 2 ВНЗ МОН України, та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 762, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації лікарів-інтернів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.06.2015 № 08.01-47/1.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 70,5% листом МОЗ України від 19.06.2014 № 08.01-4716977.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. ЗЛП» в будь-який наступний термін його проведення.

Передбачено можливість повторного складання іспиту протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 22 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 36 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи проведення іспиту у кожному ВНЗ були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Стоматологія

08 листопада 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Стоматологія» у 18 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів за фахом «стоматологія»: 16 − ВНЗ МОЗ України (3 з яких – заклади післядипломної освіти), 1 − ВНЗ МОН України та 1 − ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 763, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації інтернів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.06.2015 № 08.01-47/1.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 70,5 % правильних відповідей листом МОЗ України від 19.06.2015 № 08.01-4716977.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Стоматологія» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. Стоматологія» в будь-який наступний термін його проведення.

Передбачено можливість повторного складання іспиту протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного в дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 30 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 51 представника Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Фармація

04 жовтня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» у 16 вищих навчальних закладах, з яких 12 ВНЗ МОЗ України, 1 факультет ВНЗ МОН України, 1 ВНЗ УАНМ та 2 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 № 08.01-47/18688.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 545.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 24 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 31 представник Центру тестування.

У шести ВНЗ іспит складали іноземні студенти, які навчаються англійською мовою. Для цих студентів іспит «Krok 1. Pharmacy» проводився за екзаменаційним тестом англійською мовою.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ, здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Загальна лікарська підготовка

29 червня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 20 вищих навчальних закладах: 13 вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) МОЗ України, 3 ВНЗ МОН України та 4 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 № 08.01-47/18688.

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа» напряму підготовки «медицина», діючого навчального плану, затвердженого то введеного у дію наказом МОЗ України від 07.12.2009 № 929 (із змінами згідно наказу МОЗ України від 08.07.2010 № 541), та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 60,5% листом МОЗ України від 19.06.2014 №08.01-4716977.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 59 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 85 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Сестринська справа

14 червня 2016 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Сестринська справа» у 104 ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 №08.01-47/18688.

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Сестринська справа», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 24.06.2011 № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Починаючи з 2015/2016 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 546 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок М. Сестринська справа» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 55,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 121 аудиторії. Для проведення іспиту було залучено 82 представника Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок М. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Лікувальна справа

08 червня 2016 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Лікувальна справа» у 91 ВНЗ МОЗ України, які здійснюють підготовку молодших медичних спеціалістів–фельдшерів. Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 № 08.01-47/18688.

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Лікувальна справа», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.06.2011 № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина»
і «Фармація».

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 19.06.2014 №08.01-4716977.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 91 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 78 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок М. Лікувальна справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок Б. Лабораторна діагностика

08 червня 2016 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок Б. Лабораторна діагностика» у 6 ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Лабораторна діагностика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 № 08.01-47/18688.

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Лабораторна діагностика», затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2012 № 1451 «Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.120102 «Лабораторна діагностика» галузі знань 1201 «Медицина» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 19.06.2014 № 08.01-4716977.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 7 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 7 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок Б. Лабораторна діагностика», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок Б. Сестринська справа

14 червня 2016 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок Б. Сестринська справа» у 9 ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 № 08.01-47/18688.

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Сестринська справа», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2012 № 1453 «Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.120101 «Сестринська справа» галузі знань 1201 «Медицина» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Починаючи з 2015/2016 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 546 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок Б. Сестринська справа» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 55,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 8 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 8 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок Б. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Стоматологія

31 травня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» у 18 вищих навчальних закладах, з яких 13 ВНЗ МОЗ України, 1 медичний факультет ВНЗ МОН України, 4 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 № 08.01-47/18688.

Починаючи з 2015/2016 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 546 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок 2» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 60,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України та введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 42 аудиторіях. Для його проведення було залучено 50 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Фармація, Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів,
Крок 2. Клінічна фармація

31 травня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Фармація», «Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» та «Крок 2. Клінічна фармація» у 14 ВНЗ вищих навчальних закладах, з яких 11 вищих навчальних закладів МОЗ України, 1 медичний факультет ВНЗ МОН України, 2 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 № 08.01-47/18688.

Починаючи з 2015/2016 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 546 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок 2» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 60,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України та введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 20 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 27 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Загальна лікарська підготовка

24 травня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (далі – Крок 2. ЗЛП) у 20 вищих навчальних закладах, з яких 13 ВНЗ МОЗ України, 3 медичних факультети ВНЗ МОН України, 4 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 №08.01-47/18688.

Починаючи з 2015/2016 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 546 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок 2» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 60,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України та введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 103 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 130 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Медична психологія

24 травня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Медична психологія» у 3 вищих навчальних закладах МОЗ України, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю, а саме у БДМУ, ВНМУ та НМУ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 12.06.2015 № 08.01-47/18688.

Починаючи з 2015/2016 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 546 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок 2» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 60,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України та введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 3 аудиторіях. Для його проведення було залучено 3 представники Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Фармація

З 14 лютого до 19 лютого 2016 року на базі Центру тестування було проведено фахову експертизу тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 2. Фармація».

Фахова експертиза відбулася у терміни, визначені Графіком проведення фахових експертиз тестових матеріалів ліцензійних іспитів, що затверджений Листом МОЗ України від 26.11.2015 № 08.01-47/37351.

Відповідно до вказаного листа, проведення цієї експертизи науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів вважається як проходження ними однотематичного циклу підвищення кваліфікації викладачів «Стандартизовані методи діагностики якості підготовки фахівців галузі знань «охорона здоров'я» у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

У роботі фахової експертизи взяли участь 22 експерта – досвідчених науково-педагогічних представників ВМ(Ф)НЗ, які працюють у складі комітетів фахової експертизи тестових завдань банку ліцензійних іспитів на принципах забезпечення максимальної репрезентативності ВНЗ та відповідальності експертів за якість банків тестових завдань.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Загальна лікарська підготовка у березні 2016 року

22 березня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» (далі – «Крок 3. ЗЛП») у 20 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів медичного профілю: 17 ВНЗ МОЗ України (5 з яких – заклади післядипломної освіти), 2 ВНЗ МОН України, та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 762, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації лікарів-інтернів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.06.2015 № 08.01-47/1.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 70,5% листом МОЗ України від 19.06.2014 №08.01-4716977.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» в будь-який наступний термін його проведення.

Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 59 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 72 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Стоматологія у березні 2016 року

22 березня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Стоматологія» у 19 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів з фаху «стоматологія»: 17 − ВНЗ МОЗ України (3 з яких – заклади післядипломної освіти), 1 − ВНЗ МОН України та 1 − ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 763, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації інтернів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.06.2015 № 08.01-47/1.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 70,5 % правильних відповідей листом МОЗ України від 19.06.2015 № 08.01-4716977.

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Стоматологія» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3. Стоматологія» в будь-який наступний термін його проведення.

Передбачено можливість перескладання іспиту протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного в дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 21 аудиторії. Для проведення іспиту було залучено 22 представника Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Стоматологія у березні 2016 року

10 березня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія» у 19 вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 13 вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) МОЗ України, 2 медичні факультет ВНЗ МОН України, 2 ВНЗ УАНМ та 2 ПВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.06.2015 № 08.01-47/1.

Іспит проводився відповідно до галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю підготовки 7.110106 «Стоматологія» та діючого навчального плану, затвердженого то введеного у дію наказом МОЗ України від 07.12.2009 № 929 зі змінами внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2010 № 541 та листом МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 60,5% листом МОЗ України від 19.06.2014 №08.01-4716977.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Стоматологія» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 43 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 50 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Акушерська справа у січні 2016 року

12 січня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Акушерська справа» у 50 вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Акушерська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.06.2015 № 08.01-47/1.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 12.12.2013 №1079 «Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів медицини».

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2014 №08.01-4716977.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 52 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 52 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Акушерська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Медико-профілактична справа у січні 2016 року

12 січня 2016 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Медико-профілактична справа» у 5 вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Медико-профілактична справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 16.06.2015 № 08.01-47/1.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 12.12.2013 №1079 «Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів медицини».

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 50,5% листом МОЗ України від 19.06.2014 №08.01-4716977.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 5 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 5 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Медико-профілактична справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...

 

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>