Аналітичні довідки за 2017 рік

Аналiтична довiдка до результатiв складання лiцензiйного iспиту
Крок М. Сестринська справа

13 червня 2017 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Сестринська справа» у 103 ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Сестринська справа», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 24.06.2011 № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Починаючи з 2015/2016 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 545 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок М. Сестринська справа» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 55,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.1-25/58/1604-17/10192 одночасно по всій країні у 117 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 77 представника Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок М. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

 Докладнiше...


Аналiтична довiдка до результатiв складання лiцензiйного iспиту
Крок Б. Сестринська справа

13 червня 2017 року Центром тестування при МОЗ України було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок Б. Сестринська справа» у 9 ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Сестринська справа», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2012 № 1453 «Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.120101 «Сестринська справа» галузі знань 1201 «Медицина» та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Починаючи з 2015/2016 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 546 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок Б. Сестринська справа» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 55,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.1-25/58/1604-17/10192 одночасно по всій країні у 8 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 9 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок Б. Сестринська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

 Докладнiше...


Аналiтична довiдка до результатiв складання лiцензiйного iспиту
Крок 1. Загальна лiкарська пiдготовка

29 червня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 20-ти вищих навчальних закладах: 13 вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) МОЗ України, 3 ВНЗ МОН України та 4 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа» напряму підготовки «медицина», діючого навчального плану, затвердженого то введеного у дію наказом МОЗ України від 07.12.2009 № 929 (із змінами згідно наказу МОЗ України від 08.07.2010 № 541), та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.1-25/58/1604-17/10192 одночасно по всій країні у 151 аудиторії. Для проведення іспиту було залучено 152 представники Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

 Докладнiше...


Аналiтична довiдка до результатiв складання лiцензiйного iспиту
Крок 1. Фармація

23 червня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» у 17 вищих навчальних закладах, з яких 12 ВНЗ МОЗ України, 1 факультет ВНЗ МОН України, та 4 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.1-25/58/1604-17/10192 одночасно по всій країні у 28 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 38 представників Центру тестування.

У семи ВНЗ іспит складали іноземні студенти, які навчаються англійською мовою. Для цих студентів іспит «Krok 1. Pharmacy» проводився за екзаменаційним тестом англійською мовою.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ, здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

 Докладнiше...


Аналiтична довiдка до результатiв складання лiцензiйного iспиту
Крок 1. Загальна лiкарська пiдготовка

29 червня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 20-ти вищих навчальних закладах: 13 вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) МОЗ України, 3 ВНЗ МОН України та 4 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа» напряму підготовки «медицина», діючого навчального плану, затвердженого то введеного у дію наказом МОЗ України від 07.12.2009 № 929 (із змінами згідно наказу МОЗ України від 08.07.2010 № 541), та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.1-25/58/1604-17/10192 одночасно по всій країні у 151 аудиторії. Для проведення іспиту було залучено 152 представники Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

 Докладнiше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Стоматологія

30 травня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит (далі – ліцензійний іспит, іспит) «Крок 2. Стоматологія» у 19 вищих навчальних закладах, з яких 13 ВНЗ МОЗ України, 1 медичний факультет ВНЗ МОН України, 5 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Починаючи з 2016/2017 навчального року наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043 «Про підготовку до початку 2016/2017 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок 2» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 60,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України та введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.01-25/58/1604-17/10192 одночасно по всій країні у 48 аудиторіях. Для його проведення було залучено 72 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Фармація, Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів, Крок 2. Клінічна фармація

30 травня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит (далі – ліцензійний іспит, іспит) «Крок 2. Фармація», «Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» та «Крок 2. Клінічна фармація» у 16 ВНЗ вищих навчальних закладах, з яких 11 вищих навчальних закладів МОЗ України, 1 медичний факультет ВНЗ МОН України, 4 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Починаючи з 2016/2017 навчального року наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 1043 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення» мінімальний критерій успішного складання ліцензійних іспитів «Крок 2» було наближено до загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на рівні 60,5%, про що студенти були проінформовані до початку навчального року.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України та введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.01-25/58/1604-17/10192 одночасно по всій країні у 23 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 29 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 2. Загальна лікарська підготовка

23 травня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (далі – Крок 2. ЗЛП) у 20 вищих навчальних закладах, з яких 13 ВНЗ МОЗ України, 3 медичних факультети ВНЗ МОН України, 4 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 №08.01-47/11487.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України 12.04.2017, одночасно по всій країні у 123 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 138 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Загальна лікарська підготовка

28 березня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» (далі – «Крок 3. ЗЛП») у 20 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів медичного профілю: 17 ВНЗ МОЗ України (3 з яких – заклади післядипломної освіти), 2 ВНЗ МОН України, та 1 ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 762, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 № 1269/13143, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації лікарів-інтернів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 70,5% листом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043.

Відповідно до чинної нормативної бази лікарі-інтерни, які одержали на іспиті «Крок 3. ЗЛП» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти іспит «Крок 3. ЗЛП» протягом трьох років в будь-який наступний термін його проведення.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568одночасно по всій країні у 64 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 100 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи проведення іспиту у кожному ВНЗ були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 3. Стоматологія

28 березня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Стоматологія» у 18 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів за фахом «стоматологія»: 16 − ВНЗ МОЗ України (3 з яких – заклади післядипломної освіти), 1 − ВНЗ МОН України та 1 − ВНЗ УАНМ.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 20.11.06 № 763, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 № 1270/13143, яким цей іспит було впроваджено як частину державної атестації інтернів.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 70,5% листом МОЗ України від 05.10.2016 №1043.

Відповідно до чинної нормативної бази лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3. Стоматологія» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти іспит «Крок 3. Стоматологія» протягом трьох років в будь-який наступний термін його проведення

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного в дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568, одночасно по всій країні у 18 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 27 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок 1. Стоматологія

14 березня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія» у 20 вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю: 13 вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) МОЗ України, 2 медичні факультети ВНЗ МОН України, 1 ВНЗ УАНМ та 4 ПВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2017 № 08.01-47/11487.

Іспит проводився відповідно до галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю підготовки 7.110106 «Стоматологія» та діючого навчального плану, затвердженого то введеного у дію наказом МОЗ України від 07.12.2009 № 929 зі змінами внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2010 № 541 та листом МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986.

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 60,5% наказом МОЗ України від 05.10.2016 №1043.

Ліцензійний іспит «Крок 1. Стоматологія» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 42 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 44 представника Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Акушерська справа

11 січня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Акушерська справа» у 50 вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Акушерська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 12.12.2013 №1079 «Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів медицини».

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 55,5% наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043 «Про затвердження Плану пріоритетних заходів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2016/2017 навчальному році».

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 48 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 37 представників Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Акушерська справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...


Аналітична довідка до результатів складання ліцензійного іспиту
Крок М. Медико-профілактична справа

11 січня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Медико-профілактична справа» у 2 вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Медико-профілактична справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487.

Іспит проводився відповідно до наказу МОЗ України від 12.12.2013 №1079 «Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів медицини».

Критерій «склав /не склав» встановлено на рівні 55,5% наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043 «Про затвердження Плану пріоритетних заходів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2016/2017 навчальному році».

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 29.04.2013 № 08-01-21/568 одночасно по всій країні у 2 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 4 представники Центру тестування.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок М. Медико-профілактична справа», можуть повторно його скласти не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Докладніше...

 

23 травня 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (далі – Крок 2. ЗЛП) у 20 вищих навчальних закладах, з яких 13 ВНЗ МОЗ України, 3 медичних факультети ВНЗ МОН України, 4 приватних ВНЗ.

Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 №08.01-47/11487.

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043.

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Іспит проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України 12.04.2017, одночасно по всій країні у 123 аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 138 представників Центру тестування.

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту, у всіх ВНЗ здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Зроблені відеозаписи були передані до Центру тестування, де забезпечено аналіз та збереження відповідної інформації.

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>